Onderhoud

Voor een mooie, heldere en gezonde vijver waar vissen, planten en andere dieren in perfecte omstandigheden kunnen leven, is het regelmatig onderhoud van uw vijver heel belangrijk.

Algen verwijderen

De meest voorkomende algen in vijvers zijn draadalgen, zweefalgen en blauwalgen (Cyanobacteriën). Deze zijn aanwezig in vijvers vooral door een te hoge fosfaat, nitraat of nitrietgehalte, veroorzaakt door te veel vissen of eenden, overvoeding van de vissen of te veel organisch slib.

Wie algen bestrijdt met chemische producten of ultrasoon toestellen boekt slechts een tijdelijk resultaat.

Slibreductie

Slib komt tot stand door vallende bladeren en ander organisch afval. Ze vormen een dikke zuurstofarme laag waaruit giftige stoffen vrijkomen. Met vissterfte en onaangename geuren tot gevolg.

Zonder behandeling zal de vijver geleidelijk dichtslibben tot enkel uitbaggeren nog een oplossing is.

img_divider